(دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی از سر زمین پارس به آن دست خواهند یافت)

رسول خدا (ص) فرمودند :همنشین شایسته همانند عطر فروشی است که اگر از عطرش چیزی به تو ندهد بوی عطرش به تو خواهد رسید

من و محمد یهویی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احمدرضا ملک زاده

من وعمومهدی ومحمد یهویی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احمدرضا ملک زاده

من در پارک یزد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احمدرضا ملک زاده

من و محمدرضا یهویی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احمدرضا ملک زاده

من واقای واعظی درمدرسه یهویی

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احمدرضا ملک زاده