(دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی از سر زمین پارس به آن دست خواهند یافت)

رسول خدا (ص) فرمودند :همنشین شایسته همانند عطر فروشی است که اگر از عطرش چیزی به تو ندهد بوی عطرش به تو خواهد رسید

من و معیدرضا در12فروردین97

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
احمدرضا ملک زاده

من و بابام در12 فروردین97

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
احمدرضا ملک زاده

من و یاسین وصادق یهویی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
احمدرضا ملک زاده

من در رستوران گلشن یهویی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
احمدرضا ملک زاده

من و دکتر حوباتی یهویی

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
احمدرضا ملک زاده