(دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی از سر زمین پارس به آن دست خواهند یافت)

همنشین شایسته همانند عطر فروشی است که اگر از عطرش چیزی به تو ندهد بوی عطرش به تو خواهد رسید

۱۲ مطلب توسط «Ahmadreza Malekzadeh» ثبت شده است

من وآقای حیات زاده

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Ahmadreza Malekzadeh

من و محمد یهویی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Ahmadreza Malekzadeh

من وعمومهدی ومحمد یهویی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Ahmadreza Malekzadeh

من در پارک یزد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Ahmadreza Malekzadeh

من و محمدرضا یهویی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Ahmadreza Malekzadeh