به نام خدا

من احمدرضا ملک زاده متولد1383/10/11 ازاستان یزد،شهرستان میبد هستم

من در مدرسه ی شاهدباهنر میبد کلاس هشتم درس می خوانم

من به وبلاگ نویسی علاقه ی زیادی دارم ومی خواهم شما رابا وبلاگ خودم آشنا کنم وشما هم از وبلاگ من لذت ببرید

من14سال دارم وهنوز پسری نوجوان هستم واگر نتوانسته ام شمارا راضی کنم واز وبلاگ من خوشتان نیامد مرا ببخشید.

این هم جمیل من اگرمشکل وسوالی دارید مادر خدمت شما هستیم                                                 armf1383@gmail.com

این هم جیمیل من اگر مشکل و سوالی دارید ما در خدمت شما هستیم  

برگرفته شده از "برگی از اسلام | faith-leaf.blog.ir"

من در مدرسه شاهد باهنر میبد کلاس هفتم دس می خوانم.

برگرفته شده از "برگی از اسلام | faith-leaf.blog.ir"

من در مدرسه شاهد باهنر میبد کلاس هفتم دس می خوانم.

برگرفته شده از "برگی از اسلام | faith-leaf.blog.ir"

من در مدرسه شاهد باهنر میبد کلاس هفتم دس می خوانم.

برگرفته شده از "برگی از اسلام | faith-leaf.blog.ir"